Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ГУ ДФС у Закарпатській області № 491

опубліковано 07 листопада 2016 о 15:59

Головне управління ДФС у Закарпатській області на виконання вимог ст.52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) розглянуло в межах своєї компетенції запит про надання індивідуальної письмової консультації щодо оподаткування єдиним податком доходів платника єдиного податку третьої групи, не платника ПДВ, сум податку на додану вартість, зарахованого на поточний рахунок в складі вартості відвантажених товарів, наданих робіт та послуг, сум податків та зборів, утриманих єдиноподатником під час здійснення ним функцій податкового агента та нарахований єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ), та повідомляє таке.

Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємництво здійснюється на основі вільного вибору суб'єктом господарювання - фізичною особою видів господарської діяльності, самостійного формування підприємцем програми діяльності, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп передбачено статтею 292 ПКУ.

 Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Пунктом 292.6 статті 292 ПКУ передбачено, що датою отримання доходу платника єдиного податку, не платника податку на додану вартість, є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

 Пунктом 292.11 статті 292 ПКУ зазначено перелік сум, які не включається до складу доходу платника єдиного податку, зокрема:

1) суми податку на додану вартість;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

 При цьому, відповідно до п. 292.13 ст.292 ПКУ дохід фізичної особи – платника єдиного податку визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 ПКУ.

 Згідно п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 Форми книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) та книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) та порядки їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245 (далі - Порядки).

Записи у Книзі обліку доходів платників єдиного податку податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

 Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Відповідно до вимог Порядків платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, у книзі обліку доходів не відображають понесені під час здійснення господарської діяльності витрати.

На відміну від цього, платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат.

Так, у Книзі обліку доходів і витрат у графі 5 розділу ІІ «Витрати» вони відображають витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях; витрати на оплату праці у разі використання праці найманих осіб, а також суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оскільки Ви не є платником податку на додану вартість, дохід, отриманий Вами від здійснення господарської діяльності, не зменшується на суму податку на додану вартість, зарахованого на поточний рахунок в складі вартості відвантажених товарів, наданих робіт та послуг, сум податків та зборів, утриманих єдиноподатником під час здійснення функцій податкового агента та сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи вище наведене, Ви, як платник єдиного податку ІІІ групи, не платник податку на додану вартість, зобов’язані оподатковувати весь дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі.

Довідково повідомляємо, що інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України надає відповіді на запитання платників податків з питань застосування податкового законодавства та порядку нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі) та в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на офіційному сайті Державної фіскальної служби України за адресою sfs.gov.ua

Перший заступник начальника

Головного управління О.М. Гопа