Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ГУ ДФС у Закарпатській області № 409

опубліковано 21 лютого 2017 о 09:15

Головне управління ДФС у Закарпатській області розглянуло лист щодо врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування звітних періодів з 01.01.2015 року витрат на сплату процентів не віднесених до складу витрат до 01.01.2015 року та відповідно до п.52.1 статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями, (далі – Кодексу), надає індивідуальну податкову консультацію.

Згідно п.140.2 ст.140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

У разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань (для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу) має від'ємне значення за рахунок від'ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих відсотків за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами.

Відповідно до пункту 140.3 статті 140 розділу III Кодексу проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеної щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті.

Пунктом 20 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу передбачено, що витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам пункту 141.1 статті 141 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями пункту 141.2 статті 141 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого пунктом 140.3 статті 140 цього Кодексу.

Отже, для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, невраховані відсотки станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року), зменшені на 5 відсотків, додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у 2015 році.

Якщо, відсотки, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у 2015 році, збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2015 відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року), зменшених на 5 відсотків, не перевищували обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких несписаних відсотків станом на 01.01.2015, зменшена на 5 відсотків, враховувалась у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік.

Відсотки, які у 2015 році перевищували суму обмеження, визначеного п.140.2 ст. 140 Кодексу, та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування відповідного звітного податкового періоду 2016 року у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків.

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, невраховані відсотки станом на 01.01.2016 зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітних періодах 2016 року.

Якщо, відсотки, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітному періоді 2016 року, збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2016, зменшених на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п.140.2 ст.140 Кодексу, то сума таких не списаних відсотків станом на 01.01.2016, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний звітний період 2016 року (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

Враховуючи наведене вище, відсотки по кредитах нерезидентів, які в 2013, 2014 роках були перенесені на результати майбутніх податкових періодів згідно з вимогами пунктів 141.2 та 141.3 ст.141 Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015), підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування у майбутніх звітних податкових періодах з 1 січня 2015 року з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 140.3 ст.140 розділу ІІІ Кодексу.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п.52.2 ст.52 ПКУ).

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України надає відповіді на запитання платників податків з питань застосування податкового законодавства за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі).

Заступник начальника

Головного управління       Ю.Ю.Сакалош