Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ГУ ДФС у Закарпатській області №849

опубліковано 31 березня 2017 о 10:53

Головне управління ДФС у Закарпатській області щодо  обліку  капітальних  трансфертів отриманих згідно рішення міської ради та відповідно до п.52.1 статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ  об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є,  прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями цього розділу.

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці у вигляді капітальних трансфертів.

Крім того, відповідно до поданої звітності за 2015 рік Вашим підприємством прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів (звітних) років).

Отже, при формуванні фінансового результату, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV).

Порядок бухгалтерського обліку доходів від цільового фінансування регулюється пунктами 16 - 19 П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290 (далі - П(С)БО 15), відповідно до яких момент визнання доходу залежить від того, для яких цілей надходить фінансування.

Відповідно до п.18. П(С)БO №15 цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Порядок бухгалтерського обліку витрат регулюється П(С)БO №16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290.

Порядок бухгалтерського обліку амортизації регулюється П(С)БO №7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290.

Враховуючи вищенаведене, у разі необхідності, з питання відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій  доцільно звертатися до Міністерства фінансів України.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п.52.2 ст.52 ПКУ).

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України надає відповіді на запитання платників податків з питань застосування податкового законодавства за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі).

Заступник начальника Головного управління                                               Ю.Ю.Сакалош