Головне управління ДПС
у Закарпатській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Актуально для водокористувачів, які мають дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду для власних потреб

, опубліковано 04 серпня 2022 о 16:01

Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області інформують, чи подає первинний водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду виключно для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб або для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення та/або власних господарських потреб податкову декларацію з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води) та сплачує рентну плату за спеціальне використання води.

Платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Згідно з частиною третьою ст. 42 Водного кодексу України (далі – Водний кодекс) первинні водокористувачі – це ті, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрошувальних і осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем, каналів та водогонів (водопроводів) міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів.

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (частина перша ст. 48 Водного кодексу). Водночас, спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування (ст. 49 Водного кодексу).

Спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі спеціальне водокористування передбачає закріплення об’єкта природних ресурсів шляхом надання відповідного Дозволу конкретному суб’єкту для забезпечення умов провадження господарської діяльності (ст. 38 Закону України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища»), наприклад, з метою отримання економічної вигоди від господарської діяльності з постачання питної води.

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (п. 255.3 ст. 255 ПКУ). Перелік випадків, за яких за фактичний обсяг використаної платником води рентна плата не справляється визначено п. 255.4 ст. 255 ПКУ. Зокрема, рентна плата не справляється за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок).

Пунктом 255.7 ст. 255 ПКУ встановлено, що житлово-комунальні підприємства мають право застосовувати до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення.

З огляду на викладене, об’єкт оподаткування рентною платою (фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі) поділяється на 3 складові частини, залежно від напрямків її використання (постачання), а саме, обсяг, що:

постачається платниками населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб;

постачається платниками юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, у тому числі теплопостачальним організаціям, ОСББ, ЖБК, тощо, незалежно від напрямків її використання (постачання) останніми;

використовується платниками на власні технологічні потреби, у тому числі втрати та витрати для забезпечення провадження господарської діяльності з вироблення, створення та/або надання житлово-комунальних послуг.

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927) із змінами та доповненнями (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5 до Декларації.

Обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за наявності у водокористувачів декількох об’єктів оподаткування Рентною платою здійснюється шляхом складання трьох окремих додатків 5 до звітної Декларації, а саме:

перший додаток 5 – за обсяги води, які постачені населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб, із зазначенням у:

р. 8 – фактичних обсягів води, що у звітному (податковому) періоді постачені населенню;

р. 10.2 – величини «0» (нуль), оскільки податкове зобов’язання не виникає;

р. 9 – ставки рентної плати для відповідного водного об’єкта;

другий додаток 5 – за обсяги води, які постачені юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, у тому числі теплопостачальним організаціям, ОСББ, ЖБК, тощо, незалежно від напрямків її використання (постачання) останніми, із зазначенням у:

р. 8 – обсягів, що у звітному (податковому) періоді постачені для потреб вторинних споживачів;

р. 10.2 – величини «1» (один), оскільки податкове зобов’язання обчислюється за ставкою, визначеною ПКУ без застосування понижувального коефіцієнта;

р. 9 – ставки рентної плати для відповідного водного об’єкта.

третій додаток 5 – за обсяги води, які використовуються використовується платниками на власні технологічні потреби, у тому числі втрати та витрати для забезпечення провадження господарської діяльності з вироблення, створення та/або надання житлово-комунальних послуг, із зазначенням у:

р. 8 – обсягів, що у звітному (податковому) періоді використані для власних технологічних потреб;

р. 10.2 – коефіцієнта 0,3 (п. 255.7 ст. 255 ПКУ);

р. 9 – ставки рентної плати для відповідного водного об’єкта;

Таким чином, первинний водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду виключно для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб або для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення та/або власних господарських потреб є платником рентної плати та повинен подавати Декларацію і сплачувати рентну плату.

 ДПС у Закарпатській області