Головне управління ДПС
у Закарпатській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Щодо необхідності декларування та сплати податку на доходи нерезидентів з доходів, прирівняних до дивідендів

, опубліковано 14 листопада 2022 о 11:35

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують платників щодо необхідності декларування та сплати податку на доходи нерезидентів з доходів, прирівняних до дивідендів з урахуванням норм міжнародних договорів.

З огляду на зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) повідомляємо наступне.

Зміни, зокрема, внесені до підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, які набули чинності з 01.01.2021 та розширили визначення «дивіденди», якими в тому числі, передбачено, що для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються доходи, які виплачуються на користь нерезидента в рамках контрольованих операцій, у разі порушення принципу «витягнутої руки». Тобто виявлені відхилення прирівнюються до дивідендів, а саме:

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, які відповідає принципу «витягнутої руки»;

вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки».

Водночас, в даному випадку під нерезидентами розуміються:

- пов’язані особи-нерезиденти;

- нерезиденти, зареєстровані в державах (на територіях), включених до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1045;

- нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 № 480.

Необхідно зауважити, що дохід, який в даному випадку прирівнюється до дивідендів виникає виключно при одночасній наявності двох умов, а саме:

- здійснення контрольованих операцій з нерезидентами;

- проведення в цій операції коригування, в зв’язку з недотриманням принципу «витягнутої руки», як самостійного, так і коригування, проведеного контролюючим органом.

З 01.01.2021 зазначені доходи оподатковуються за ставкою 15% або за формулою, передбаченою абзацом 3 підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ, якщо інше не передбачене міжнародними угодами, покроковий алгоритм застосування яких описано в узагальнюючій податковій консультації щодо питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів від 20.08.2021 № 480.

Крім того, 01.01.2021 є першим днем звітного періоду, починаючи з якого доходи та виплати на користь нерезидентів в контрольованих операціях, в яких виявлені такі доходи, повинні бути відображені платником податків у звіті про контрольовані операції.

Необхідно зазначити, що у разі сплати податку на доходи нерезидентів до 30.09.2022, а саме останнього для першого граничного терміну для сплати податку на доходи нерезидентів з доходів прирівняних до дивідендів, штрафні санкції та пеня нараховуватись не будуть.

ДПС у Закарпатській області