Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Меморандум про партнерство та співробітництво між ГУ ДФС у Закарпатській області, Закарпатською митницею ДФС та ТВ АППУ в Закарпатській області

, опубліковано 26 грудня 2014 о 14:28

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками та органами державної влади, Головне управління ДФС у Закарпатській області (далі –Управління), в особі начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області Петріченко Олексія Олександровича з однієї сторони, Закарпатська митниця ДФС (далі Митниця), в особі начальника Закарпатської митниці ДФС Симчери Вадима Васильовича з другої сторони, та Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області (далі – ТВ Асоціації в Закарпатській області) в особі Голови ТВ АППУ у Закарпатській області Волощук Марти Гнатівни з третьої сторони (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін.

І. Загальні положення

Податкові та митні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним  кодексом України,  чинними законодавством України, міжнародними договорами та ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників.

Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм співпраці для забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової та митної політики, контролю за додержанням податкового і митного законодавства та запобігання правопорушенням у сфері податкових та митних відносин як з боку ДФС, так і представників бізнесу.

Сторони докладають усіх зусиль для забезпечення захисту законних прав та інтересів платників, поліпшення підприємницького клімату в регіоні, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом, а також підвищення соціальної відповідальності платників.

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони співпрацюють з таких питань:

взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС у Закарпатській області та керівних органах ТВ Асоціації в Закарпатській області;

узгодження пропозицій щодо удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

обмін інформацією у сферах діяльності Територіальних органів ДФС у Закарпатській області, що цікавлять Сторони, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства;

організація масово-роз’яснювальної, навчальної та консультативної роботи, проведення спільних заходів з питань, що становлять взаємну заінтересованість у рамках Меморандуму;

співпраця задля подолання корупції та забезпечення якісного виконання своїх функцій податковими та митними органами;

забезпечення комунікативного зв’язку платників з  Територіальними органами  ДФС у Закарпатській області.

ІІ. Зобов’язання Сторін

Погоджуючись розглядати співпрацю як дієвий інструмент ефективної реалізації податкових і митних відносин між державою і платниками, Сторони беруть на себе такі зобов’язання:

1. Взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС у Закарпатській області та керівних органах ТВ Асоціації в Закарпатській області:

представники ГУ ДФС у Закарпатській області можуть входити до складу керівних органів ТВ Асоціації в Закарпатській області та брати участь у засіданнях керівних органів ТВ Асоціації в Закарпатській області;

представники керівних органів ТВ Асоціації в Закарпатській області можуть входити (за погодженням) до складу відповідної колегії ГУ ДФС у Закарпатській області;

представник ТВ Асоціації в Закарпатській області входить до складу Громадської ради при ГУ ДФС у Закарпатській області;

представник ТВ Асоціації в Закарпатській області входить (за погодженням) до складу робочої групи з розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування та митного оформлення.

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового і митного законодавства:

Сторони організовують консультації з громадськістю та платниками у формі публічного громадського обговорення (конференції, форуми, засідання «круглих столів» тощо):

а) проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

б) проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку, рішень щодо їх виконання;

Сторони проводять масово-роз’яснювальну, навчальну та консультативну роботу щодо застосування законодавчих норм та положень у формі навчальних семінарів;

Сторони вивчають громадську думку шляхом проведення соціологічних досліджень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

Сторони залучають експертів з числа громадськості для надання коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією у сферах діяльності Територіальних органів ДФС у Закарпатській області, яка становить взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства, систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер;

Сторони розміщують інформацію про співпрацю та діяльність у друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах;

ТВ Асоціації в Закарпатській області здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками податкових і митних органів та сприяють взаємодії платників з Територіальними органами ДФС у Закарпатській області.

3. Організація масово-роз’яснювальної, навчальної та консультативної роботи:

відповідно до планів спільних дій Сторони проводять узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників, впровадження ідеології партнерства між Управлінням, Митницею та платниками.

ІІІ. Прикінцеві положення

Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення планів спільних дій.

Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

Меморандум укладено у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: один примірник – для Головного управління ДФС у Закарпатській області, другий  – для Закарпатської митниці ДФС, третій – для ТВ Асоціації в Закарпатській області.

Підписано «26» грудня 2014 року

Голова ради ТВ ВГО «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області               М. Г. Волощук

Начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області                                 О. О. Петріченко

Начальник Закарпатської митниці ДФС                       В. В. Симчера