Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Меморандум про співробітництво між Головним управлінням Міндоходів у Закарпатській області, Чопською митницею Міндоходів та Територіальним відділенням Асоціації платників податків у Закарпатській області

, опубліковано 27 листопада 2013 о 18:00

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між платниками та органами державної влади, Головне управління Міндоходів у Закарпатській області (далі – Управління), в особі начальника Головного управління Міндоходів у Закарпатській області Іванчо Василя Васильовича з однієї сторони, Чопська митниця Міндоходів (далі – Митниця), в особі начальника Чопської митниці Міндоходів Харченка Сергія Миколайовича з другої сторони, та Територіальне відділення Асоціації платників податків України у Закарпатській області (далі – територіальне відділення Асоціації) в особі Голови ради ТВ АППУ у Закарпатській області Волощук Марти Гнатівни з третьої сторони (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю (далі Меморандум).

Метою підписання Меморандуму є спільне прагнення втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва, забезпечувати контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, запобігати правопорушенням у податковій та митній сферах.

З метою подальшої консолідації спільних дій та розширення партнерства Сторони домовились про таке:

1. Загальні положення

1.1. Справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів регулюється Конституцією України, Податковим та Митним кодексами, чинним законодавством України та чинними міжнародними договорами і ґрунтується на засадах рівності та взаємної відповідальності держави і платників.

1.2. Під час організації адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів Управління, Митниця керуються принципами верховенства права, забезпечують неупереджений підхід до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

1.3. Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін для захисту законних прав платників, контролю за додержанням податкового та митного законодавства, запобігання правопорушенням у цих сферах.

1.4. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства як платниками податків, так і Управлінням, Митницею, удосконалення податкової та митної систем, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної державної економічної та соціальної політики, а також подальшого просування України на світовий ринок.

 2. Предмет Меморандуму

З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:

представництво у консультативно-дорадчому органі (участь у Громадській раді при Головному управлінні Міндоходів  у Закарпатській області)

організацію і проведення спільних заходів з метою вирішення проблемних питань та забезпечення захисту законних прав та інтересів платників під час здійснення господарської діяльності;

сприяння зацікавленості платників у наданні пропозицій для удосконалення податкового та митного законодавства;

розробку системи зворотного зв’язку між Управлінням, Митницею, громадськими організаціями та платниками у податковій та митній сферах.

 3. Зобов’язання Сторін

3.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою та платниками, створення сприятливого податкового та митного клімату для розвитку підприємництва в Україні шляхом удосконалення та спрощення податкових і митних процедур.

3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати співпрацю з питань:

дотримання, удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

створення сприятливих умов суб’єктам господарювання для активної фінансово-господарської діяльності.

 4. Інформаційне забезпечення

Сторони обмінюються інформацією про хід реформування й удосконалення податкової та митної систем, сприяють розробленню та здійсненню заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету.

4.1. Управління, Митниця надають керівництву Територіального відділення Асоціації узагальнену інформацію про порушення податкового та митного законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, дотриманням податкового та митного законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною і не має законних підстав для обмеження у доступі.

4.2. Управління, Митниця в законодавчо встановлений термін надають відповіді на запити керівника Територіального відділення Асоціації.

 4.3. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією з відкритим доступом, розпорядниками якої вони є, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, складати за їх підсумками протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер.

4.4. Територіальне відділення Асоціації здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками Управління, Митниці та забезпечують комунікативний зв’язок платників з відповідними територіальними органами Міндоходів для усунення проблемних питань, що виникають.

 5. Організація навчального процесу

5.1. Територіальне відділення Асоціації узгоджує з Управлінням, Митницею графіки та тематику проведення спільних семінарів, інших просвітницьких заходів  з актуальних питань справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5.2. Відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на підвищення культури сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, створення позитивного іміджу сумлінного платника, а також впровадження ідеології партнерства між Управлінням, Митницею та платниками.

6. Прикінцеві положення

6.1. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

6.2. Дія Меморандуму триває до 01.01.2016 р. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

6.3. Меморандум укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: один примірник для Головного управління Міндоходів у Закарпатській області, другий – для Чопської митниці Міндоходів, третій – для територіального відділення Асоціації платників податків України у Закарпатській області.  

Підписано «27» листопада 2013 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління

Міндоходів у Закарпатській області                       В. В. Іванчо

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Чопської митниці Міндоходів               С. М. Харченко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова ради ТВ АППУ у Закарпатській області      М. Г. Волощук