Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Меморандум податкових відносин між Державною податковою службою у Закарпатській області та територіальним відділенням Асоціації платників податків України у Закарпатській області

, опубліковано 05 квітня 2012 о 12:00

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками податків та органами державної податкової служби, Державна податкова служба у Закарпатській області (далі – ДПС в області), з однієї Сторони, та Територіальне відділення Асоціації платників податків України у Закарпатській області (далі – відділення Асоціації), з іншої Сторони  (далі – Сторони), уклали Меморандум податкових відносин для досягнення зазначених цілей  на засадах об’єднання можливостей Сторін.

І. Загальні положення

Податкові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, спеціальним законодавством України та чинними міжнародними договорами, ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників податків. Не допускаються будь-які прояви дискримінації Сторін Меморандуму. При адмініструванні податків ДПС України керується принципами верховенства права, забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Предметом цього Меморандуму також є реформування за участі громадськості податкової системи України, співробітництво Сторін щодо захисту законних прав платників податків, контролю за додержанням податкового законодавства, запобіганням правопорушень у сфері податкових відносин.

ІІ. Зобов’язання Сторін

            Погоджуючись розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації податкових відносин між державою і платниками податків, Сторони домовилися про таке:

1. Представник керівного органу відділення Асоціації входить до складу Колегії ДПС у Закарпатській області.

2. ДПС у Закарпатській області надає відділенню Асоціації для аналізу та пропозицій проекти нормативно-правових актів ДПС України, що мають регуляторний характер. Відділення Асоціації в узгоджений з ДПС термін, готує пропозиції до таких актів, які розглядаються керівництвом ДПС в області.

3. ДПС в області надає відділенню Асоціації узагальнену інформацію щодо фактів порушення податкового законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною; відповіді на звернення керівних органів відділення Асоціації в установлені чинним законодавством терміни; Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією, що становить взаємний інтерес, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, за підсумками яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер; відділення Асоціації здійснюють збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій органами державної податкової служби та забезпечують комунікативний зв’язок платників податків з органами ДПС області з метою усунення проблем, які виникають у платників податків; відділення Асоціації має право надавати відповідні рекомендації щодо внесення необхідних змін у практику діяльності органів державної податкової служби та до нормативно-правових актів, що регулюють їх діяльність.

4. Відділення Асоціації узгоджує з ДПС в області графіки та тематику проведення семінарів, інших просвітницьких заходів з актуальних питань оподаткування; відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян та майбутніх платників  податків, для впровадження ідеології партнерства між державною податковою службою та платниками податків.

ІІІ. Прикінцеві положення

         Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей. Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою сторін. Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один примірник для ДПС в області, другий – відділення Асоціації.

 

Голова                                                             Голова ради

Державної податкової служби                   Територіального відділення

у Закарпатській області                               Асоціації платників податків

                                                                          України у Закарпатській області

 В.В.Іванчо                                                                       М.Г.Волощук